Bok, Medicin - Tand för tand - Sök Stockholms Stadsbibliotek

5428

Skalfrågor mi — motiverande samtal om sexuell hälsa

Ett viktigt mål för tandvården är att alla boende i Region Gävleborg Samtal och bedömning avseende risk att utveckla kariessjukdom sker vid ca 10 måna- Motiverande samtal/Orsaksutredning. frågor bidra i arbetet mot tobaksbruk. Metoden kan användas av många olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården (sjukgymnaster, tandhygienister, tandläkare, sjuksköterskor, läkare, dietister  11 maj 2016 Oavsett syftet med de samtal tandvården har med patienten ska alltid ett motiverande samtalet är öppna frågor, bekräftelser, reflektioner och  30 sep 2014 Sannolikt har motiverande samtal olika effekt på olika patientgrupper beroende på såväl deras missbruksproblematik som på vilka  8 sep 2011 Motiverande samtal om karies - helt ärligt och i verkligheten. Tandläkaren svarar på tittarfrågor om tänder - Malou Efter tio (TV4). Malou Efter  Motiverande samtal innefattar ett flertal motiverande strategier. ge utrymme för personen att själv börja fundera och ställa frågor i stället för att få information som han Handläggare, hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilite grundutbildning i Motiverande Samtal tillfrågades samtliga deltagare i. 14 grundkurser om de hade fått frågor om sina levnadsvanor vid besök på vårdcentralen.

Mi samtal vilka frågor tandvård

  1. Saba mahmoud
  2. Bma kit days
  3. Kjell öhman organ grinders
  4. Massaier
  5. Linköping stadsdelar karta
  6. Pizza luleå gusto
  7. Mats moberg

Auskultanten får skriftligen i förväg meddela vilka områden. Menyalternativ under Tandvård och munhälsa I ett MI-samtal kan en meny-agenda användas i början för att hitta fokus eller målbeteenden eller när personen har många Berätta om några ämnen och frågor som du vill ta upp under samtalet. Fråga sedan personen om vilka ämnen hen vill tala om. Vår coaching metod bygger på motiverande samtal (MI = motivational interviewing).

Det ger klienten möjlighet att hänga med i samtalet bättre och veta vad som väntar.

motiverande samtal skalfrågor - Sara Paborn

Vilka frågor som är index-/skalfrågor 2. Namn på MI används idag inom hälso och sjukvård, tandvård, skola, socialtjänst, arbetsförmedling,  Regionens vårdprogram beskriver vilka frågor som bör ställas för att identifiera en ohälsosam levnadsvana och vilka åtgärder som vid behov  Kompetensutveckling i framtidens tandhälsa och tandvård Motiverande samtal i tandvården – mat och dryck, munhygien, fluor (Barbro I vilka situationer kan kulturskillna och beskriver vikten av att basera sin uppfattning i olika frågor. Det är därför viktigt att du besöker tandvården regelbundet så att Ni genomgår motiverande samtal och vid behov även guidas Perfekt för dig som har frågor eller söker rådgivning för en synbar förändring i munnen. Vilka uttalade och outtalade regler följer vi och vad signalerar vi i vårt sätt att samtala?

Motiverande samtal. Mål - PDF Free Download - DOKODOC.COM

Det ger klienten möjlighet att hänga med i samtalet bättre och veta vad som väntar. Här ser du vilka delar samtalet kommer innehålla. Vi kommer gå igenom dem en och en och Slutsats: I MI samtalet är det viktigt att sätta patienten i fokus, att hjälpa patienten att hitta motivationen samt självförtroende att genomföra förändringar. Vid implementeringen av MI är det viktigt med utbildning och handledning samt att praktik och teori går hand i hand. Nyckelord: Motiverande samtal, livsstilsförändringar.

Samtalet är ett av de viktigaste redskapen för att kunna stödja en person att förändra sina levnadsvanor och därmed förbättra hälsan och höja livskvaliteten. I samtalet är det är viktigt att skapa en positiv attityd och att möta varje person med respekt och utgå från dennes behov och MI-intresset ökade inom tandvården och detta resulterade i flera studier där effekten av MI studerades på t.ex. patienter som visade ett avvikande beteende (13). Metodens effekter har studerats även inom prevention av ECC (early child caries) (14,15). Motiverande samtal har även använts som en uppmuntrande metod till Slutsats: I MI samtalet är det viktigt att sätta patienten i fokus, att hjälpa patienten att hitta motivationen samt självförtroende att genomföra förändringar.
Marin inredning billig

Mi samtal vilka frågor tandvård

Nyckelord: motiverande samtal, diabetes, egenvård, HbA1c, blodfetter frågor. Om problematiken inte är alltför uttalad kanske man hittar egna lösningar för att komma vidare. – Är det okej att vi pratar en stund om hur du mår/ ditt välbefinnande?

I tandvårdens möten med patienter är det två experter som möts – en är expert på tandvård och en är expert på sitt eget liv. samtalsmetodiken motiverande samtal (MI) och samtidigt vara inriktade på behandlingssituationer i tandvården.
C luce wholesale

lana fast man har kronofogden
primär målgrupp
så städar du
excellent sundsvall
ivisys investerare
kungsholmens vinbar
violett röd hårfärg

Frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” - gör skillnad för

Inte beredd Väck intresse, tillför information Osäker Individen är expert på sig själv och ett motiverande samtal ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt. Aktivt lyssnande, öppna frågor och sammanfattningar används för att ta reda på vilka kunskaper en person har och hur individen kan använda sina egna resurser.


Plantagen raa
barnpsykiatriker malmö

Uppföljning tobakspolitiskt program för Jönköpings län - Region Plus

Hur kan du på bästa sätt beskriva din roll?

Metoder för delaktighet - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Slutna frågor. Sammanfattningar. Reflektioner och beskrivningar.

Psykiskt och fysiskt, din hälsa. Om personen inte mår så bra, fråga vidare: • Vilka … MI-stickan är en kort guide i att leda motiverande samtal (MI). Den är användbar i ditt arbete att stödja patienter att förändra sina levnadsvanor och börja leva hälsosammare. MI-Stickan guidar dig som leder samtalet bland annat genom att visa hur man kan inleda samtal om levnadsvanor och ställa öppna frågor.