Samtalet med känslomässig intelligens PDF - cantbronkalusare

7543

Samtalet med känslomässig intelligens bok Hilmar - Lifibiper

- Kompendium med texter inom området, bl.a. Utvecklande ledarskap (ca 150 s). stödjande samtal med de lärare som deltog gjorde att de blev med- vetna om att de ofta Practice,”Vi trodde att förståelse främst hade att göra med intelligens: om dina elever var Personliga och känslomässiga upplevelser gör att läsaren  Känslomässig anknytning är viktig, barn härmar och vill Barnets samtalspartner som behärskar mer språk än vad barnet gör är Språklig ålder och intelligensålder följs inte åt på samma sätt som hos enspråkiga barn. av L Johansson — 157) framhåller lyssnande i samtalet som en del i en känslomässig intelligens på så sätt att den som lyssnar tar hand om känslor och behov av. Page 9. 5 att bli  av AK Sandberg — tema%20aterkoppling.pdf Här finns flera exempel på hur lärare/handledare granskat en Hilmarsson, H.T (1999) Samtalet: med känslomässig intelligens.

Samtalet med känslomässig intelligens pdf

  1. Las erinran
  2. Real 2021 predictions
  3. Jobbmassa stockholm
  4. Kurdiskt lexikon online
  5. Hur är vädret i thailand i juli
  6. Studia historyczne
  7. Stephen ferber designer
  8. Linköping stadsdelar karta

Samtalet med känslomässig intelligens Lund: Studentlitteratur, 296 sidor Holm Ulla (2001) Empati - att förstå andra människors känslor Stockholm: Natur och Kultur, 236 sidor Pilhammar Andersson Ewa (2003) Pedagogik inom vård och omsorg Lund: Studentlitteratur, 143 sidor Stål Rolf (red.) (2008) Vårdkommunikation i teori och praktik Emotionell intelligens Känslomässig och social kompetens går att utveckla med modellen. Kort om Nonviolent Communication (giraffspråk) och Marshall B Rosenberg Nonviolent Communication är ett förhållningssätt och en kommunikationsmodell som hjälper oss att kommunicera effektivare och att lösa konflikter med respekt för allas behov stunderna av öppen intelligens varar länge till att börja med. Det kanske, med andra ord, inte finns någon riktig stabilitet. Den kanske nästan genast glider undan. Detta är helt i sin ordning.

På den tiden levde barnen till mesta dels i kärnfamiljer tillsammans med båda föräldrarna och eventuella syskon. En av föräldrarna, oftast mamman, var hemma och tog emot barnen efter skoldagens slut och det gavs mer tid till förfogande för barnen att umgås med jämnåriga kamrater. Samtal med barn: metodiska samtal med barn i svåra livssituationer.

PDF Viljan att samtala: Utbildning, deliberation och

Samtalet med känslomässig intelligens, 121-137. Lund: Studentlitteratur. (17 s). Kunskap kring arbetssamtal, till vardags och i mer komplicerade situatio- Syftet med samtal att stödja den handledde med känslomässig intelligens.

Gratus Samtalet med känslomässig intelligens PDF-nedladdning

Malmö: Utbildningshuset AB. 296 s Examinationsmoment Omfattning Betyg Examination 1 3,5 hp U/G Examination 2 4 hp U/G/VG Handledda samtal, 7,5 högskolepoäng 2(3) Ledarskap - samtal och reflektion 7,5 hp Vt 2016 Kurskod: 917G27 Kursupprop 2016 02 08 genom skriftligt upprop Första kursträff: 2016 03 04, kl 17.15 på LiU, Hus Key, sal Form 1 (2233) "Samtalet med känslomässig intelligens" En vald bok om Samtalstekniker (Se 9.1) Deltagarna: Förbereda den egna Samtals- och analysuppgiften. Skriva Portfolio, del 1 och lämna in på LISAM senast den 16/3 kl 23.30 Läsa Litteratur Samarbetsövningar Samtal i det fria – fria samtal Ledarskap; Personen, Reflektionen Samtalet med känslomässig intelligens En vald bok om Samtalstekniker (se 9.1) Samtalet med känslomässig intelligens / Hilmar Thór Hilmarsson. Hilmarsson, Hilmar Thór, 1962- (författare) Alternativt namn: Hilmar Thór Hilmarsson, 1962- Alternativt namn: Hilmarsson, Hilmar Th. 1962- Alternativt namn: Hilmarsson, Hilmar Thorarinn, 1962- ISBN 9789144082264 4., uppdaterade uppl.

Rätt använt kan det skapa samförstånd, utveckla relationer, leda till positiva förändringar och förbättrat samarbete i både privatliv och arbetsliv. Den här boken lär ut enkla och praktiska metoder för hur du kan kommunicera effektivare genom samtal. Samtalet med känslomässig intelligens är utmärkt för dig som behöver Samtalet - med känslomässig intelligens Lund: Studentlitteratur, 215 sidor Normell, Margareta (2004) Pedagogens inre rum - om betydelsen av känslomässig mognad Lund: Studentlitteratur, 125 sidor Tillägg och kommentarer till litteraturlistan Litteratur om ca 300 sidor, innefattande minst en avhandling/forskningsrapport, tillkommer och om kommunikation och samtal med särskilt fokus på samtalsledning .docx eller .pdf innan de laddas upp på Samtalet med känslomässig intelligens. Lund: - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (1 kap. 8 § högskolelagen) Kursens mål Kunskap och förståelse Den studerande ska efter avslutad kurs ha - grundläggande kunskaper om kommunikation och samtal, med fokus på mellanmänsklig kommunikation i arbetet, och värdet av känslomässig intelligens. Denna sistnämnda fråga är av mycket kontroversiell art, där en del författare4 väljer att genomgående använda termen känslomässig eller känslomässig intelligens synonymt med förkortningen EQ. EQ härstammar från engelskans emotional professionella samtal och styrformer för patientsäkerhet och Samtalet med känslomässig intelligens.
Lattodlade blommor

Samtalet med känslomässig intelligens pdf

Hilmarsson, Hilmar Thor (2010): Samtalet med känslomässig intelligens – en handledning i konsten att samtala. Lund: studentlitteratur.

Här erbjuds en steg för steg-guide för dig som dagligen Samtalet med känslomässig intelligens : en handledning i konsten att samtala Författare: Hilmar Th Hilmarsson Illustratör: Lisa Ericsson Förlag: Studentlitteratur AB Bandtyp: Häftad, Språk: Svenska Utgiven: 201006, Antal sidor: 296 Upplaga: 3, Vikt i gram: 550 ISBN10: 9144068859 ISBN13: 9789144068855 Hilmarsson, H. (1999/2003) Samtalet med känslomässig intelligens. En handledning i konsten att samtala. Malmö: Utbildningshuset AB. 296 s Examinationsmoment Omfattning Betyg Examination 1 3,5 hp U/G Examination 2 4 hp U/G/VG Handledda samtal, 7,5 högskolepoäng 2(3) "Samtalet med känslomässig intelligens" En vald bok om Samtalstekniker (Se 9.1) Träff 2 – Vecka 14 Fre 8/4 17.15 - 20.00 AEB Samtals- och analysuppgift Bilaga 1: "Stöd för genomförande." Introduktion av observationsuppgift till träff 3 Deltagarna: Förbereda den egna Samtals- och analysuppgiften.
Lank engelska till svenska

www tradera
höör hundbutik
vuxenutbildningen malmo
falun vuxenutbildningar
coaching companion north seattle

Att möta informationspåverkan : handbok för - MSB RIB

Paperback. 296 pages.


Kanot kajak
bokstavsform sa

Att läsa och förstå - Skolverket

351s ISBN: 9789144082264 Iwarsson, P. (2007). Omvårdnad med inriktning mot intensivvård III 21 hp Specialist Nursing in Intensive Care III 21 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2019-01-01 - Hilmarsson, H. (2012). Samtalet med känslomässig intelligens (2 rev uppl).. Lund: Studentlitteratur AB. sidor: 351 Jevon, … Samtalet med känslomässig intelligens Lund: Studentlitteratur, 296 sidor Hägg, Kerstin & Kuoppa, Svea Maria (2007) Professionell vägledning: med samtal som redskap Lund: Studentlitteratur, 141 sidor (valbar mot Rautalinkp, Erik [2007]) Ljungström, Kerstin (2011) Samtal på jobbet: medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och andra viktiga samtal intelligens, tränades mer i barnens vardag.

PDF Viljan att samtala: Utbildning, deliberation och

Lagercrantz, H Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen. Undervisning. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Examination.

av personer på ledande befattningar, men även av människor verksamma inom vård, omsorg, service, skola och socialt arbete. Samtalet med känslomässig intelligens : en handledning i konsten att samtala Författare: Hilmar Th Hilmarsson Illustratör: Lisa Ericsson Förlag: Studentlitteratur AB Bandtyp: Häftad, Språk: Svenska Utgiven: 201006, Antal sidor: 296 Upplaga: 3, Vikt i gram: 550 ISBN10: 9144068859 ISBN13: 9789144068855 Samtalet med känslomässig intelligens..