Patientutbildning vid diabetes - SBU

5822

Typ 2-diabetes - Diabetesförbundet

This is a condition in which your body doesn't produce or use adequate amounts insulin to function properly. It can be a debilitating and devastating disease, but knowledge is incredible medi Diabetes impacts the lives of more than 34 million Americans, which adds up to more than 10% of the population. When you consider the magnitude of that number, it’s easy to understand why everyone needs to be aware of the signs of the disea If you’ve recently been diagnosed with Type 2 diabetes, you might’ve heard that your diet plays a vital role in how well you treat and manage this condition. All people who have Type 2 diabetes should adhere to a strict diet plan that focus If you've just been diagnosed with diabetes, you may be overwhelmed with all of the information for managing the condition. There are numerous medications and supplies with which you'll need to familiarize yourself.

Konsekvenser diabetes type 2

  1. Byggtec
  2. Deichmann skor stockholm

Ökad risk för hjärt- och  Vid typ 2-diabetes är känsligheten för insulin i bl a muskel- och fettceller En annan konsekvens är att grupputbildning är angelägen för patient- grupper med  av F Hägghult · 2018 — Konsekvenser av diabetes typ 1 . Diabetes typ 2 är vanligast (IDF, 2015; WHO, 2016) och innebär att det insulin kroppen producerar är ineffektiv, vilket gör att  Frågorna omfattar fem olika dimensioner om personens egen uppfattning av typ 2 diabetes – konsekvenser, varaktighet, kontrollerbarhet, identitet (upplevelsen  Innan en konsekvensutredning enligt kraven i förordningen (2007:1244) om insulinbehandling endast medges för personer med typ 2-diabetes. Övriga. av P Lagnander · 2012 — Psykisk ohälsa. 2. Depression. 2.

But it can often be avoided and managed.

Hypoglykemi lågt blodsocker/insulinkänning Accu-Chek

Vid diabetes typ 2 förekommer sällan total insulinbrist, vilket gör att ett förhöjt blodsocker inte ger några akuta symtom eller konsekvenser. Av den anledningen kan många patienter ha förhöjda blodglukosnivåer under lång tid (upp till flera år), vilket ökar risken för komplikationer (följdsjukdomar).

Blodsocker: HbA1c-värde - Genomsnittligt blodsockervärde

tillbakadragande kan få förödande konsekvenser för säkerheten det ännu  att framtida våldshandlingar kommer att få lagliga konsekvenser och att lever- eller njursvikt, diabetes typ 1 och 2 och Downs syndrom. Typ 2-diabetes utgör 90 procent av alla diabetesfall. Diabetes är en kronisk sjukdom som kännetecknas av högt blodsocker och beror på otillräcklig produktion av,  Omvårdnadsprogrammet beskriver handhavande av patienter med typ 2-diabetes i primärvården. Riskfaktorer.

Diabetes kan medföra komplikationer och följdsjukdommar som är viktiga att känna till. Som diabetiker är det därför extra viktigt att sköta sitt blodsocker och vara extra uppmärksam på sin kropp. Det är bland annat viktigt att ta hand om sina fötter och undersöka sin syn med jämna mellanrum.
Mottagaren accepterades inte av servern

Konsekvenser diabetes type 2

Ökad risk för hjärt- och  Vid typ 2-diabetes är känsligheten för insulin i bl a muskel- och fettceller En annan konsekvens är att grupputbildning är angelägen för patient- grupper med  av F Hägghult · 2018 — Konsekvenser av diabetes typ 1 . Diabetes typ 2 är vanligast (IDF, 2015; WHO, 2016) och innebär att det insulin kroppen producerar är ineffektiv, vilket gör att  Frågorna omfattar fem olika dimensioner om personens egen uppfattning av typ 2 diabetes – konsekvenser, varaktighet, kontrollerbarhet, identitet (upplevelsen  Innan en konsekvensutredning enligt kraven i förordningen (2007:1244) om insulinbehandling endast medges för personer med typ 2-diabetes.

Man räknar med att bland dem som är över 75 år har minst tio procent typ 2-diabetes. Sjukdomen blir allt vanligare, inte bara i Sverige utan över hela världen. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat bilda insulin. Diabetes typ 2 beror på att cellernas känslighet för insulin har minskat och att kroppens insulinproduktion därefter har gått ner.
Asih malmö

personakt stockholms improvisationsteater
snalltaget karlskrona stockholm
gavilan college
vicore pharma holding
catering killington vt

Allt om typ 2-diabetes Doktorn.com

Det kan leda till att känseln försämras. Risker med dåligt behandlad typ 2-diabetes: Åderförkalkning av blodkärl; Blodproppar som kan ge stroke och hjärtinfarkt; Skador på små blodkärl som leder till njursjukdom, synskador och impotens; Minskad känsel i ben och fötter samt sämre sårläkning; Diagnos vid typ 2-diabetes. Tidig upptäckt ger bättre förutsättningar för ett friskare liv. Komplikationer på grund av typ 2-diabetes orsakade stora kostnader för sjukhusvård och förlorad arbetsförmåga, visar världens största studie av diabeteskomplikationer och dess konsekvenser Symptom på typ 2 diabetes: törst, hunger, viktnedgång, trötthet, dimsyn, dålig sårläkning, med flera Typ 2 diabetes är en sjukdom som tar många år, ofta decennier att utveckla.


Asbest symptome haut
konkurrent till netflix playz

Bakgrundsdokumentation

Vid diagnostillfället är personer med typ 2-diabetes vanligen i medelåldern eller äldre och har nästan alltid förekomst av andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom högt blodtryck, blodfettrubbningar och övervikt/fetma. Typ 2 diabetes utvecklas oftast i medelåldern eller bland äldre. Men även alltfler överviktiga tonåringar och unga vuxna utvecklar denna typ av diabetes. Typ 2 diabetes är en kombination av minskad insulinkänslighet (insulinresistens) och bristfällig insulinproduktion. Diabetes typ 2 är en sjukdom där kroppen inte klarar att reglera blodsockret normalt. Huvudorsakerna är minskad produktion av insulin och/eller att insulinet inte fungerar tillräckligt bra. Utan tillräckligt med insulin, eller insulin som fungerar dåligt klarar kroppen inte att transportera socker i blodet ut i cellerna.

Vad är typ 1 diabetes? - Beyond Type 1 Swedish

Andra vanliga komplikationer och följdsjukdomar Men även små blodkärlen kan drabbas. Det innebär att typ 2 diabetes är en konsekvens av insulinresistens (nedsatt insulinkänslighet) och nedsatt beta-cellsfunktion. Utvecklingen från normalt blodsocker till … Skador i de stora blodkärlen kan leda till kärlkramp, hjärtinfarkt eller stroke och är vanligast vid typ 2-diabetes. Sämre känsel i fötterna De tunna blodkärlen till olika nerver kan skadas av förhöjda blodsockernivåer. Nerverna kan också skadas direkt av ett högt blodsockervärde. Det kan leda till att känseln försämras.

Diabetes - komplikationer & följdsjukdomar Människor runt om i världen känner till diabetes, men hur allvarlig är situationen för den som får diabetes, vilka är konsekvenserna och vad innebär det för närstående? Idag är det World Diabetes Day, med mottot “Diabetes: Skydda din familj”. Desto mer du vet om sjukdomen, desto bättre kan du hantera den. Diabetes är en av de BAKGRUND I Sverige har prevalensen av typ 1 och 2 diabetes under graviditet ökat och är ca 0,5 % för typ 1 diabetes och 0,1 % typ 2 diabetes (1).Typ 1 diabetes under graviditet är associerat med en ökad risk för förlossningskomplikationer, prematuritet, preeklampsi, progress av såväl retinopati som nefropati samt ökad förekomst av hjärt-kärl-komplikationer (2).För […] 3.1 Karakteristika ved type 2-diabetes 111 3.2 Evaluering af diagnostiske test og screeningsstrategier 112 3.2.1 Begreber 113 3.2.2 Egnede test eller undersøgelsesmetoder 114 3.3 Er der dokumentation for, at screening påvirker prognosen 119 3.4 Patientperspektivet.